Kanot

Kanot


En mycket fin kanottur för hela familjen går i sjön Glafsfjorden runt naturreservatet Bergs Klätt. När lusten faller på gör ni en landstigning och njuter av  naturens bästa innan det är dags att vända  tillbaka till vårt trevliga hotell. En lätt tur som lämpar sig för ovana paddlare och familjer med barn.


Naturreservatet Bergs Klätt ligger på en halvö i Glafsfjorden. Inom reservatet finns markerade stigar som bland annat gör ett flertal fornlämningar lättillgängliga. Fornlämningarna består av en hällkista från stenåldern samt rösen och ett rösegravfält från bronsåldern. Bergs Klätt har även en rik flora och fauna.

PRIS:                390 sek/dag/kanot

inklusive paddel, flytvästar, karta, transfer till kanot inläg och instruktioner

Extra sits: 75 sek/day

Matsack: 95 sek/person

Guesthouse Eleven - Jösseforsvägen 34 - 671 60 Arvika - Sweden